Ganito pala ang ginagawa ng bangag na katulad ko kapag walang maidugtong sa ginagawang kwento.

TT_TT

Sa isang araw may 3 posts na ako agad! Samantalang dati halos igapang ko pa ang pagsulat para lang magkaroon ng post.

Kaya pala marami ang nahuhumaling sa blogging.

I should do this more often. 😀

Advertisements