Once Upon a Time

Many said that Sandra is a man-hater. It’s not like she hated men. She was scared. At dahil iyon sa kanyang madilim na nakaraan. Maski hawakan man lamang ang mga ito ay hindi niya magawa. But then, Romeo was an exception.. but then also, Romeo is a Juliet. She was very fond of him at talagang masaya siyang kasama ito.

Why was Sandra scared of men? Ano ang meron sa nakaraan niya? At habang tumatagal ang mga panahon na nakakasama ni Sandra si Romeo, ano ang kanyang mga nararamdaman? May bakla bang humahalik ng babae?

Advertisements